Nordenstjernen har et rigtig godt samarbejde med Sparkær Skole, og vi laver rigtig mange aktiviteter sammen.

For eksempel er vi hvert år på skolen til generalprøve på skolekomedien, eleverne går Luciaoptog for os, synger julesange mv.

Vi får også besøg af 6. klasse til et tættere samvær i mindre grupper, hvor der for eksempel læses højt, spilles spil eller samtales om stort og småt.

Bodil i samtale med Emilie fra 6. klasse på Sparkær Skole.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.