Andre venner af huset kommer hver uge på besøg for at tilbyde gå- og cykelture med beboerne.

Til venstre er Lisbeth netop hjemvendt efter en cykeltur med Karen, og til højre møder Per på en gåtur i kørestol dagplejer Lise Hald, der er på cykeltur med dagplejebørnene.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.