På alle hverdage efter formiddagskaffen er der tilbud om, at beboerne kan deltage i en eller anden form for aktivitet.  Aktiviteterne er ikke fastlagt på forhånd, men planlægges fra dag til dag af medarbejderne, afhængig af vejr og vind og beboernes ønsker.

Det kan eksempelvis være, at vi laver gymnastik, vi synger, vi bager, vi læser en historie, vi læser avis, vi spiller, vi går ture eller vi arbejder på smykkeværksted.

Eller vi ordner årstidens frugter og grøntsager, og af og til kører vi en tur med vores bus, eller måske er det Wellness, der ønskes.

Lisbeth læser højt i et hjørne af spisestuen for en lille flok af Nordstjernens beboere.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.