Kommende aktiviteter

Alle er velkomne til følgende arrangementer på Nordstjernen:

22. juni 2019 kl. 14.00-17.00: Sommerfest

Plan for aktiviteter efter sommerferien kommer her, så snart aktiviteterne er på plads.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.