Nordstjernen råder over 20 1-rums og 5 2-rums lejligheder.

1-rums lejlighederne består af en mindre entre med fast skabsvæg, badeværelse og stue. Det samlede boligareal er på i alt 57 kvm. Selve lejligheden er 27 kvm., mens det resterende areal er udlagt til de fælles spise - og dagligstuer.

2-rums lejlighederne består af stue og soveværelse adskilt af skydedør. Begge rum er med faste skabe. Badeværelse med hæve-sænke vask og faste skabe. Det samlede boligareal er på 83 kvm. Selve lejligheden er 53 kvm., mens det resterende areal er udlagt til de fælles spise- og dagligstuer.

På badeværelserne er der et lille rullebord til de personlige toiletartikler.

Boligerne møbleres med egne møbler, dog under hensyntagen til eventuelle hjælpemidler. Såfremt der er behov for plejeseng, stiles denne til rådighed.

Beboere sørger i samråd med pårørende for at sætte gardiner op samt hænge billeder og lamper op.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.