Der kan ved behov etableres loftlift i den enkelte lejlighed. 

Personlige hjælpemidler. For eksempel kørestol, rollator og specialhjælpemidler søges og bevilges via Viborg Kommune.

Personalet vil være behjælpelige med at søge dette.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.