Ved indflytning på Nordstjernen får hver beboer som udgangspunkt tildelt to kontaktpersoner, oftest en social- og sundhedshjælper, samt en social- og sundhedsassistent og/eller en sygeplejerske.

Som kontaktperson har man har et dybere kendskab til den enkelte beboers helbredsmæssige tilstand, baggrund og livshistorie. Det er primært disse kontaktpersoner, der er ansvarlige for at sikre kvalitet og kontinuitet i varetagelsen af den enkelte beboers pleje og omsorg. Samt sikre den gode dialog og medinddragelse af de pårørende i både praktiske og sundhedsfaglige spørgsmål.
 
I hverdagen vil der være skiftende personale, som naturligvis også er behjælpelig med praktiske ting.

Kontaktpersonen fungerer som tovholder på dokumentationsområdet, herunder sikrer kontinuitet og opfølgning på iværksat behandling.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.