Der er mulighed for at benytte de fodterapeuter, der kommer fast på Nordstjernen.

Beboeren/pårørende aftale selv, hvorledes der afregnes med fodplejeren, samt at søge om div. offentlige tilskud, hvor dette er muligt.

Beboeren er naturligvis også velkommen til at fortsætte ved egen fodterapeut, hvis dette ønskes.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.