Nordstjernen har fast frisør, som kommer efter aftale, ca. hver 7. uge.

Beboeren/pårørende aftale selv, hvorledes der afregnes med frisøren.

Beboeren er naturligvis også velkommen til at fortsætte ved egen frisør, hvis dette ønskes. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.