Som beboer på Nordstjernen kan du efter nærmere aftale havde dit kæledyr med. Det er dog en forudsætning, at dit kæledyr ikke er til gene for husets øvrige beboere samt personale.

Inden indflytning indgås en særskilt aftale med os omkring de praktiske opgaver i den forbindelse.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.