Friplejehjemmet Nordstjernen er vi tilknyttet Viborg Kommunes plejehjemslægeordning. Det betyder, at lægerne Blokkebak & Burvil kommer på konsultation hver anden tirsdag formiddag.

Når du flytter ind på Nordstjernen, har du mulighed for at blive tilknyttet vores faste plejehjemslæge, men du kan naturligvis også beholde den læge, du har i forvejen.

Hvis den vanlige læge bor for langt væk, kan der blive behov for at skifte til en læge bosiddende i nærheden. Det er beboeren/pårørende der skal formidle et evt. lægeskift.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.