Nordstjernens beboere kan have behov for besøg hos egen læge, tandlæge, sygehus m.m.

I langt de fleste tilfælde vil det være ønskeligt, at der er ledsagelse med vores beboere til disse besøg. Oftest er det pårørende som ledsager deres nærmeste.

Hvis dette ikke er praktisk muligt eller beboer/pårørende ønsker ledsagelse af en fagperson, vil vi bestræbe os på, at der kan tilkøbes ledsagelse af personale.

Personalet vil være behjælpeligt med at bestille kørsel til disse undersøgelser/konsultationer, såfremt pårørende ikke har mulighed for selv at varetage denne. 

Ved kørsel til private arrangementer er pårørende selv ansvarlige for at arrangere dette.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.