Nordstjernens social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker er løbende i dialog med beboernes læge i forhold til at sikre den rette medicinering.

Medicinen opbevares i beboerens lejlighed, evt. i aflåst boks, og administreres af plejepersonalet.

Det aftales individuelt med de pårørende, om de ønsker at afhente medicinbestillinger på apoteket eller der ønskes udbringning til Nordstjernen. 

Beboer/pårørende aftaler selv, hvorledes der afregnes med apoteket.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.