Ved indflytning på Nordstjerne aftales det med beboer/pårørende, om posten opbevares i beboerens bolig eller i ”dueslag” på vagtstuen. Post og ugeaviser mv. fordeles dagligt af plejehjemmets sekretær.

Vi opfordrer til, at de pårørende aftaler indbyrdes, hvem der tager sig af beboerens post. Vi vil ofte indgå individuelle aftale om, at ansvarlig sygeplejerske eller forstander kontrollerer indkaldelser mv. for at sikre rettidige forberedelser til for eksempel undersøgelser mv.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.