Friplejehjemmet Nordstjernen er røgfrie matrikel.

Beboer og dennes gæster har mulighed for at ryge i egen lejlighed, når der ikke er personale tilstede jf. Arbejdsmiljøloven.

Personale og huset gæster har ikke adgang til at ryge i eller uden for huset.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.