Beboeren kan beholde egen tandlæge efter indflytning på Nordstjernen. Hvis det ikke længere er praktisk muligt at benytte egen tandlæge i dennes klinik, kan beboeren tilmeldes omsorgstandplejen. Det betyder, at beboeren få besøg af tandlæge og tandplejer på Nordstjernen. EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.