Ved indflytning på Friplejehjemmet Nordstjernen tages der stilling til, hvilke tilkøbsydelser den enkelte beboer ønsker.  

Tilkøbsydelserne består af:

  • Fuld forplejning, som er obligatorisk
  • Personlige toiletartikler
  • Rengøringsartikler
  • Vask af privat tøj og linned 

Læs om tilkøbsydelser her

Turer med Nordstjernens bus afregnes med 20 kr. pr. tur

Derudover er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser efter nærmere aftale. For eksempel ledsagelse samt pedeltimer til praktiske gøremål.

Timeprisen er 325,00 kr.


 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.