Flere støttemedlemmer ønskes

Det var det emne, der fyldte mest i debatten, da Nordstjernens Venner mandag aften afviklede generalforsamling på Friplejehjemmet Nordstjernen.

Medlemstallet ligger stabilt med 127 personer i 2019, men både bestyrelsen og deltagerne i generalforsamlingen efterlyser en bredere økonomisk opbakning til arbejdet for beboerne. Der kom flere forslag på bordet, som vil blive vurderet.

Formand Else Poulsen kom i sin beretning ind på de mange arrangementer, som bestyrelsen medvirker til hver torsdag året igennem. Blandt de mange forskellige ting, der sker, nævnte hun musikalske underholdning, danseaftener, salg af tøj og sko m.m., gudstjenester, sommerfest, fjendsløb, sommerudflugt, julegløgg, lotterispil, luciaoptog og mere.

Hun takkede for stor opbakning fra mange sponsorer til flere af arrangementerne. Endelig nævnte hun, at bestyrelsen har været på en kursusdag på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Der var ros fra forsamlingen til bestyrelsens utrættelige arbejde hver torsdag for beboerne, og beretningen blev godkendt.

Herefter fremlagde kasserer Poul-Erik Vestbjerg regnskabet, der viste et mindre underskud på godt 2.500,00 kr. De større udgifter er til underholdning og den årlige udflugt, mens indtægterne primært kommer fra kontingent, sommerfest og salg af kaffe ved arrangementer. Også regnskabet blev godkendt.

Kontingent blev fastsat uændret til 100,00 kr. pr. person og 150,00 kr. pr. husstand. Der var ingen indkomne forslag, og derfor kunne man gå til de næste punkter, som var valg.

Her var Else Poulsen og og Poul-Erik Vestbjerg på valg, og de blev begge genvalgt. Det samme gjorde suppleanterne Anne Marie Rasmussen og Ingrid Pilgaard. Også revisor Knud Olesen og revisorsuppleant Eva Rasmussen blev genvalgt.

Under "Eventuelt" kom kaffen på bordet, og der blev ikke drøftet yderligere under generalforsamlingen.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.