Godt Nytår!

2019 er ved at rinde ud, og med dette lille tilbageblik i billeder fra 2019 og en nytårshilsen fra forstander Bente Bay ønsker redaktionen alle et Godt Nytår 2020.

NYTÅRSHILSEN FRA NORDSTJERNEN

Ja, så er der gået endnu et spændende og begivenhedsrigt år på Nordstjernen.

2019 blev året hvor Nordstjernen kunne fejre både 10-års jubilæum som friplejehjem, og hvor vi kunne holde rejsegilde for opførelsen af 26 moderne plejeboliger til erstatning for de plejeboliger, der anvendes i dag.

Villa Nordstjernen bliver nu et aktivt bindeled mellem den nye fløj, og de fællesstuer og køkkenet, som vi forsat vil anvende i de oprindelige bygninger.

Vi glæder os alle meget til den opgave, der ligger i at skulle få de nye og de gamle dele af Nordstjernen til at smelte sammen i kraft af vores værdier og kultur.

I 2019 kunne vi forsætte rækken af fine, både anmeldt og uanmeldte tilsyn, blandt andet blev det til endnu en Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet. Stor tak og anerkendelse til alle medarbejdere, der med deres daglige, store og kompetente indsats gør dette muligt!

2019 blev også året, hvor vi markant udvidede det i forvejen tætte samarbejde med Sparkær Skole. Skolens elever er, i lighed med lokale dagplejebørn, hyppige gæster på Nordstjernen. Der bliver spredt smil og spilopper, men også alvorlig snak på tværs af generationer. Tak for det, det er til stor glæde for os alle!

Vi har også fået endnu flere frivillige, der beriger vores hverdag med blandt andet hyggebesøg, traveture, cykelture og ture i bussen. Sammen med Nordstjernens Venner gør de en fantastisk indsat for vores hus, som vi sætter meget stor pris på, og som vi er meget taknemmelige for!

Samtidig skal der lyde en stor tak til alle, der på forskellig vis har bidraget til store og små begivenheder på Nordstjernen, sponsorer til vores arrangementer, samarbejdspartnere, forretningsforbindelse, faglige kollegaer m.fl.

Tak for året 2019 til vores beboere og deres familier. Tak til alle Nordstjernens medarbejdere, samt deres familier! Jeg ser med glæde og forventning frem til 2020!

Rigtig godt Nytår til jer alle!
Bente Bay

Se billeder fra 2019

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.