EN TVÆRFAGLIGT SAMMENSAT PERSONALEGRUPPE

Vi lægger stor vægt på at have de rette, både faglige og personlige, kompetencer til stede, for at kunne løse alle de opgaver, der fordres af os i forhold til beboernes behov for pleje og omsorg, og for at kunne tage hånd om deres helbredsmæssige – sundhedsfaglige- og ernæringsfaglige tilstande.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.