Til varetagelse af pleje- og omsorgsopgaver har Nordstjernen ansat sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter, social – og sundhedshjælpere, og sygehjælpere.

Udover det faste personale vil man også møde praktikanter og vores faste timeafløsere.

Derudover er vi uddannelsessted for både social – og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Vi har en rengøringsassistent, som varetager rengøringen af fællesarealerne i huset, samt dele af rengøringen i beboernes lejligheder.

Vores pedel varetager alle praktiske foranstaltninger i hus og udenoms arealerne og deltager også gerne i ture ud af huset med vores beboere. Vores pedel er også medarrangør i Herreklubben.

Vi har ansat en sekretær til at varetage de administrative opgaver.

I vores køkken har vi 4 ansatte med stor erfaring inden for området. Deres uddannelsesmæssige baggrund er slagtermester, ernæring- og husassistenter.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.