Nordstjernens historie

Herunder ses den gamle hovedbygning fra 1905, som pt. ikke anvendes til plejehjem.

Det er i en bygning med 3 etager, som er opført i 1972, at plejeboligerne er indrettet. Hertil kommer en tilbygning, der indeholder kontorer, køkken, dagligstue og spisestue.

Bygningen fra 1905 er opført af Hans Nielsen, der skabte sine midler via tørveproduktion, mens den store tilbygning er opført af den selvejende institution, der i 1969 overtog Nordstjernen af Th. Sørensen. Han havde i slutningen af 30-erne oprettet et psykiatrisk plejehjem, som i 1952/53 blev ændret til et almindeligt (somatisk) plejehjem.

Den selvejende institution havde i en årrække en driftsoverenskomst med Fjends Kommune, som senere overtog selve plejehjemsdriften, mens den selvejende institution fortsat ejede bygningerne og stod for den udvendige vedligeholdelse.

Den 1. april 2007 - efter at kommunalreformen var trådt i kraft den 1. januar 2007 - lukkede Viborg Kommune plejehjemsdriften på Nordstjernen.

Siden 1. november 2009 har Friplejehjemmet Nordstjernen haft til huse i bygningerne. Den 1. maj 2012 blev 10 et-rums boliger i stueetagen omdannet til 5 to-rums boliger, således at friplejehjemmet råder over 20 et-rums og 5 to-rums boliger.

P.t. er en ny bygning med 26 nye moderne boliger på vej.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.