Værdigrundlag for Friplejehjemmet Nordstjernen

Med udgangspunkt i, at trivsel er vigtigere end mursten, skal Nordstjernen være et åbent og gæstfrit hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og være gæst.

Vi vil kendes på:

  • At pleje og omsorg tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker. Beboernes værdighed, selvbestemmelse og medbestemmelse er centrale faktorer for at skabe gode rammer. Det betyder, at beboerne har mulighed for at leve, som de ønsker inden for plejehjemmet rammer, og at de har indflydelse på egen hverdag.

  • At den daglige kost er ernæringsmæssig sund, frisklavet og veltilberedt i Nordstjernens eget køkken. Den sociale kontakt med beboerne omkring måltiderne vægtes højt.

  • At aktiviteter er en vigtig del af dagligdagen. Beboerne inddrages i dagligdagens gøremål, og udefra kommende borgere er med til at skabe sociale relationer med beboerne og aktivitet på Nordstjernen.

  • At medarbejderne besidder høj faglighed, samt engagement, glæde og fællesskab i samværet med hinanden og beboerne. Det indbyrdes samarbejde udvikles i gensidig respekt og tillid. Der arbejdes tværfagligt, men også selvstændigt med ansvarlighed overfor det fælles grundlag, ligesom der vil være fokus på medarbejdernes personlige og faglige udvikling.

  • At dialog og samarbejde er vigtige elementer i Nordstjernens virke. Det betyder, at beboere, pårørende og medarbejdere har en åben og tillidsfuld dialog og samarbejder til gavn for beboerne. Der er en god omgangstone mellem beboere, pårørende og personale, og vi vil sørge for aktuel information til beboere og pårørende.

  • At bygninger og boliger virker hjemlige og er rene og velholdte. Det betyder, at vi løbende vil sørge for vedligeholdelse og tilpasse boligerne til kommende beboerønsker.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.